Lomnické zvony


Lomnická zvonice se nachází na místním hřbitově umístěném v městské památkové zóně a je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Její historie sahá do roku 1652.

V roce 2016 tomu bylo 100 let, kdy ve třetím roce první světové války začaly zbrojnímu průmyslu docházet zásoby barevných kovů, a tak si císařští vojáci vzpomněli na zvony.
V listopadu 1916 si přijeli na lomnickou zvonici pro ten největší, z roku 1590, vážící 1039 kg, a jeden malý, 22 kg těžký. (Tehdy mimo jiné oněměly také věžičky hřbitovní kaple a táborského kostela.)

Jelikož i následující rok byl konec války v nedohlednu a materiálu na zbraně a munici nedostatek, přišla další vlna zabavování. Ta postihla především řadu kapliček kolem Lomnice, ale opět také lomnickou zvonici, která byla ochuzena o zvon o hmotnosti 280 kg. Stalo se tak 2. 11. 1917.

Dobrovolní zvoníci


Kvůli zachování tradice zvonění v Lomnici nad Popelkou se dala v roce 2011 dohromady skupina dobrovolníků – novodobých zvoníků, kteří mají lomnické zvonění na starost.

Obyvatelé města vnímají zvony jako součást života obce a stále více lidí přichází v čas zvonění na lomnickou zvonici. Na Štědrý den v poledne se zde koná společné sváteční zvonění všech zvoníků s kulturním programem pro širokou veřejnost.

Veřejná sbírka


Město Lomnice nad Popelkou se na základě podnětu zvoníků rozhodlo vyhlásit veřejnou sbírku zvanou „Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou“. Jejím cílem bude shromáždit prostředky na odlití a vrácení jednoho, případně dvou chybějících větších zvonů do věže na lomnickém hřbitově a nechat opět rozeznít jejich hlasy tak, jak je v dobách minulých slýchali naši předci. Ideální příležitostí je právě sté výročí posledního zabavování zvonů.

Zvony jsou vlastně hudební nástroj, proto byla veřejná sbírka zahájena v neděli 15. 5. 2016 v lomnickém kostele sv. Mikuláše koncertem smíšeného sboru Bořivoj, který se rozhodl svým vystoupením iniciativu podpořit.

Sbírka bude v roce 2016 a 2017 doprovázena dalšími kulturními počiny (besedy, literární večírek, promítání, prodej tematických suvenýrů). Občanům města i jeho návštěvníkům budou k dispozici pokladničky umístěné na veřejných místech v Lomnici nad Popelkou:

Kulturní a informační středisko / Městské muzeum a galerieMěstský úřad (podatelna) / restaurace Babylon / restaurace G FajxPřispívat můžete také na speciální bankovní účet:

020036-1263279319/0800Pořadatel sbírky: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou
Úvodní slovo starosty Lomnice nad Popelkou na benefičním koncertu smíšeného sboru Bořivoj
Je neuvěřitelné, jak je život na svých cestách překvapivý a zajímavý. Svého času, při studiích na Karlově univerzitě jsem trávil určitý čas v Brandýse nad Labem. Díky pozdním přednáškám a cvičením jsem chodíval pěšky z tohoto města do Staré Boleslavi na kolej. V pozdní hodině se kolem Labe nádherně neslo tamní zvonění. Není ledajaké. Jde o zvonkohru hrající píseň Svatý Václave. Vždy mě to mile překvapilo, ale zároveň mě to vedlo k úvahám, proč naše město něco podobného nemá. Nemyslím tu zvonkohru, na to jsme málo slavní, ale prostě jen to zvonění. Ano, máme radnici, ale to tak nějak není ono. Prostě mi šlo o nějakou tradici, která se zvonů dotýká. V té době jsem sice věděl, že je v Lomnici zvonice, ale pouze mlhavě jsem tušil, že v sobě ukrývá takový skvost, jakým je zvon darovaný Eliškou z Martinic ze 16. století. O to víc jsem byl překvapen, když mě shoda náhod někdy v roce 2007, přivedla do nitra této stavby, která stojí na lomnickém hřbitově od roku 1652, kdy zde byla vystavěna v rámci nově vznikajícího hřbitova, který sem byl přenesen z okolí tohoto krásného kostela sv. Mikuláše z Bari. Tou náhodou byla moje funkce místostarosty a hlavně zájem města převzít od církve nejen zvonici a kapli sv. Jana Křtitele, ale i celý hřbitov. To se díky společnému úsilí tehdejšího vedení města a církve v čele se zdejším administrátorem p. Janem Sládkem v roce 2008 podařilo a město tak mohlo již v roce 2009 zahájit rozsáhlou rekonstrukci, která skončila o rok později. Zvonice byla tehdy jako nová. A chybělo již jen málo. Ta pověstná třešnička na dortu. Ta tradice. Tehdy, v roce 2011, přišel p. Kamil Brož a požádal nás, zda bychom jim nesvěřili klíče, že by rádi začali ve zvonici pravidelně zvonit. Musím přiznat, že jsem v to moc velkou důvěru neměl, a pralo se ve mně to zmíněné historické dědictví se svěřenou péčí o majetek, ale nakonec jsme to prosadili a odhlasovali. Od té doby, vidíte, letos je to už 5-ti leté výročí, tento spolek nadšenců pravidelně v poledne v neděli a ve svátek ve zvonici zvoní. A když nyní přišli s nápadem, že by rádi vrátili zvonici chybějící zvony, nebyl důvod, proč to nepodpořit. Bylo třeba pouze najít nějaké zarámování, takový cíl. Ten nám poskytla paní Morávková, městská kronikářka, která promptně vyhledala, že těch zvonů bylo nejprve 5 a že tři z nich byly zrekvírovány pro válečné účely v první světové válce. A právě datum odvezení toho posledního, 2. 11. 1917, je rozhodné pro náš společný záměr. Se zvoníky jsme se dohodli na uspořádání sbírky pro „Návrat zvonů do Lomnice nad Popelkou”, která vyvrcholí někdy kolem 2. listopadu v roce 2017, kdy by mělo dojít k opětovnému usazení zvonu nebo zvonů do nitra zvonice. Bude tomu tak přesně 100 let od jejich odvezení.
Samozřejmě, že do té doby uplyne spousta času, kdy bude nutné zvon či zvony vyrobit, uspořádat spoustu benefičních akcí, schválit zastupitelstvem dofinancování a připravit důstojný způsob usazení. Do té doby bude samozřejmě otevřeno sbírkové konto (020036-1263279319/0800) u České spořitelny, které je spravováno městem Lomnice nad Popelkou a na které bude po celou dobu možné vkládat drobné, ale i větší příspěvky, které budou použity na spolufinancování výroby zvonů.
Věřte mi, že mám velkou radost, když se pro společnou věc nadchne skupina lidí, která je ochotna pro to něco udělat a svého cíle dosáhnout. Vážení zvoníci, ze srdce Vám za tuto aktivitu děkuji.
Vždyť v historii českých měst jsou neodmyslitelně spjaty náboženské rituály a tradice s životem lidí. Tak jako ke každé obci patří kostel, kaplička či boží zastavení, patří do nich neodmyslitelně i zvony. Nejinak je tomu i v Lomnici nad Popelkou. Jsem přesvědčen, že občané Lomnice si jsou vědomi významu dědictví našich předků, o čemž svědčí dnešní hojná účast. Zvony jsou součástí tohoto dědictví, historie. Z těchto důvodů by se měly na lomnickou zvonici vrátit, aby zase po staletí mohly sdělovat důležité informace a jejich magický zvuk byl i nadále mostem mezi odkazem našich předků a poselstvím budoucím generacím.

Josef Šimek

Foto

Spolek dobrovolných zvoníků

Kamil Brož, tel.: 725 346 655

Scroll to Top